Team

Leitung

Müller Damian Stellenleitung 071 343 72 28 damian.mueller@dont-want-spam.sdam.ar.ch 
Eugster Anne Stellvertretung Stellenleitung 071 343 72 22 anne.eugster@dont-want-spam.sdam.ar.ch 
Schilter Regula Assistenz Stellenleitung 071 343 72 25

regula.schilter@dont-want-spam.sdam.ar.ch 

Alimentenwesen

König Sandra Fachperson 071 343 72 52 sandra.koenig@dont-want-spam.sdam.ar.ch 

Asylwesen

Fiedler Gerhard Abteilungsleitung 071 343 72 29 gerhard.fiedler@dont-want-spam.sdam.ar.ch 
Muhamad Schirin Fachperson 071 343 72 59 schirin.muhamad@dont-want-spam.sdam.ar.ch 

Berufsbeistandschaft

Eugster Anne Abteilungsleitung 071 343 72 22 anne.eugster@dont-want-spam.sdam.ar.ch 
Belsué Santos Berufsbeistand 071 343 72 51 santos.belsue@dont-want-spam.sdam.ar.ch  
Bischof Marion Berufsbeiständin 071 343 72 27

marion.bischof@dont-want-spam.sdam.ar.ch 

Huber Emil Mike Berufsbeistand 071 343 72 54

emil.huber@dont-want-spam.sdam.ar.ch 

Kappeler Gregor       Berufsbeistand 071 343 72 53

gregor.kappeler@dont-want-spam.sdam.ar.ch 

Sachbearbeitung

Schilter Regula Abteilungsleitung 071 343 72 25

regula.schilter@dont-want-spam.sdam.ar.ch 

Khair Ramon Sachbearbeitung 071 343 72 43

ramon.khair@dont-want-spam.sdam.ar.ch 

König Sandra Sachbearbeitung 071 343 72 52

sandra.koenig@dont-want-spam.sdam.ar.ch 

Ruckstuhl Deborah Sachbearbeitung 071 343 72 46

deborah.ruckstuhl@dont-want-spam.sdam.ar.ch 

Widmer Jasmin Sachbearbeitung 071 343 72 21

jasmin.widmer@dont-want-spam.sdam.ar.ch 

Sozialhilfe

Schumann Rita Abteilungsleitung 071 343 72 50 rita.schumann@dont-want-spam.sdam.ar.ch 
Frick Claudia Fachperson 071 343 72 55 claudia.frick@dont-want-spam.sdam.ar.ch 
Guretzki Larissa Fachperson 071 343 72 49

larissa.guretzki@dont-want-spam.sdam.ar.ch 

Rietmann Marc Fachperson 071 343 72 57 marc.rietmann@dont-want-spam.sdam.ar.ch 
 

Informationen

Keine Artikel in dieser Ansicht.